Ortiz i Simó Assessors SL és una empresa assessoria especialitzada situada a l'Avinguda del Canal 1D, baixos, des de 1989. Ofereixen assessorament en els àmbits laboral, fiscal, comptable, assegurances i gestoria. Proporcionen serveis personalitzats adaptats a les necessitats de les empreses i particulars, com ara la formalització de contractes, declaració de l'IRPF, liquidacions, quitances, estudi previ per a l'adequació a la normativa de protecció de dades de caràcter personal, inscripció de fitxers a l'Agència de Protecció de Dades, canvi de nom d'un vehicle, sol·licitud de targetes de transport, acarament de documents, automòbils, llar, salut, vida, plans de pensió i jubilació, assistència de viatge, fiscalitat de Pimes i autònoms, liquidació d'impostos, IVA, IRPF, Impost de societats, confecció i anàlisi de balanços, i assistència als actes de conciliació. Per sol·licitar els seus serveis, es pot contactar amb ells a través de la seva pàgina web o al telèfon 973710777 o al correu electrònic assessors@ortizisimo.com.

Este contenido se ha creado utilizando IA y está en fase de prueba. Si quieres sugerir algún cambio, por favor ponte en contacto con nosotros

¿Es tu asesoría?

Escríbenos y descubre las ventajas de ser Partner de Holded.

Contactar

'Habla' Holded con tu asesoría

En Holded traducimos lo complejo y lo hacemos fácil e intuitivo. Utiliza nuestro programa junto con tu asesoría y comprende mejor el estado de tu negocio.