Marquès Assessors és una empresa especialitzada en assessorament i gestoria a Granollers, formada per un equip de professionals experts en les àrees fiscals, laborals, financers, comptables i jurídiques. Ofereix serveis especialitzats a empreses i particulars, oferint un assessorament continu i apropiats per a resoldre els seus dubtes de forma fàcil i ràpida. L'empresa fomenta l'ús de les últimes tecnologies de la informació per tal d'oferir els seus serveis amb més agilitat i eficàcia. Marquès Assessors ofereix un servei integral i adaptat a les necessitats dels seus clients, proporcionant-los un assessorament personalitzat en matèria laboral, fiscal i tributari, financer, comptable, mercantil i jurídic, així com assegurances.

Este contenido se ha creado utilizando IA y está en fase de prueba. Si quieres sugerir algún cambio, por favor ponte en contacto con nosotros

¿Es tu asesoría?

Escríbenos y descubre las ventajas de ser Partner de Holded.

Contactar

'Habla' Holded con tu asesoría

En Holded traducimos lo complejo y lo hacemos fácil e intuitivo. Utiliza nuestro programa junto con tu asesoría y comprende mejor el estado de tu negocio.