La principal beneficiària dels nostres serveis segueix essent la PIME nacional i estrangera, tot i que, cada vegada són més les grans empreses estrangeres que requereixen els nostres serveis en àrees jurídiques concretes, per donar suport en el seu procés d’internacionalització cap a la península, ja sigui a través de sucursals, filials, establiments permanents o simples oficines de representació. Els idiomes i la videoconferència faciliten la gestió remota dels negocis i s’han convertit en una eina habitual del nostre dia a dia. El nostre despatx ofereix serveis multidisciplinars per tal de facilitar a l'empresa la centralització dels diferents serveis professionals: assessoria i gestió fiscal, laboral, comptable i mercantil, així com assessorament jurídic i d’altres àrees de suport que ens permeten dotar l’empresa de tota la cobertura legal, tècnica i administrativa i recursos de gestió necessaris per al seu òptim funcionament: Àrees principals:  Assessoria i gestió fiscal, laboral, comptable i mercantil.  Consultoria d’empresa Àrees de suport:  Administració de finques (comunitats, lloguers, compra-venda).  Mediació d’assegurances.  Gestions de trànsit.

'Habla' Holded con tu asesoría

En Holded traducimos lo complejo y lo hacemos fácil e intuitivo. Utiliza nuestro programa junto con tu asesoría y comprende mejor el estado de tu negocio.