Ireth Assessors és una assessoria / gestoria fundada en 2012 situada a la província de Tarragona, Espanya. Ofrece una assessoria / gestoria 100% online per optimitzar el temps i els recursos en la part més burocràtica i comptable. El seu equip està format per persones especialitzades que es dediquen a posar en pràctica la combinació de tots els elements necessaris per a l'assessorament i la gestió fiscal, laboral, comptable i de gestió administrativa. Ireth Assessors ofereix serveis com assessorament fiscal personal i empresarial, presentació d'impostos, transmissions, herències, renda i patrimoni, inversions financeres, compra-venda d'immobles, assessorament laboral, pensions, prestacions, incapacitats, treballadors de la llar, entrada de dades comptables, tenidoria de llibres de comptabilitat, confecció i presentació dels llibres comptables al Registre Mercantil, tancaments comptables, revisions de comptabilitats externes, gestions administratives, canvis de nom de vehicles, llicències ajuntaments, sol·licituds d'ajuts i subvencions, tràmits a Trànsit, obtenció d'autoritzacions de transport, sol·licituds d'inscripció al Registre de la Propietat, i gestió i administració del negoci o empresa.

Este contenido se ha creado utilizando IA y está en fase de prueba. Si quieres sugerir algún cambio, por favor ponte en contacto con nosotros

¿Es tu asesoría?

Escríbenos y descubre las ventajas de ser Partner de Holded.

Contactar

'Habla' Holded con tu asesoría

En Holded traducimos lo complejo y lo hacemos fácil e intuitivo. Utiliza nuestro programa junto con tu asesoría y comprende mejor el estado de tu negocio.