Centre Comptable La Garriga és una gestoria especialitzada en l'assessorament a autònoms, empreses i societats. Ofereix serveis com assessoria comptable, fiscal, laboral, mercantil i jurídica. Està situada a La Garriga (Catalunya) i disposa de contacte per correu electrònic i telèfon. Els serveis d’assessorament comptable inclouen la planificació del treball i l'acord amb el client sobre la manera més convenient de portar la comptabilitat. Pel que fa a l’assessoria fiscal, els clients són representats davant els òrgans de gestió i inspecció tributària i s’encarreguen de la presentació de les declaracions tributàries obligatòries. Els serveis d’assessorament laboral inclouen assessorament integral, gestió de nòmines i liquidacions a l'Administració de la Seguretat Social.

Este contenido se ha creado utilizando IA y está en fase de prueba. Si quieres sugerir algún cambio, por favor ponte en contacto con nosotros

¿Es tu asesoría?

Escríbenos y descubre las ventajas de ser Partner de Holded.

Contactar

'Habla' Holded con tu asesoría

En Holded traducimos lo complejo y lo hacemos fácil e intuitivo. Utiliza nuestro programa junto con tu asesoría y comprende mejor el estado de tu negocio.