FISCAL Gestionem el teu negoci de manera eficient. Assessorem i gestionem qualsevol tipus d'impostos. COMPTABLE T'oferim solucions d'assessoria en comptabilitat financera i fiscalitat. LABORAL Gestionem els teus recursos humans. Confeccionem nòmines d'empleats i t'assessorem en les teves contractacions. MERCANTIL T'assessorarem en totes les qüestions relatives a l'àrea mercantil de la teva empresa.. ALTRES SERVEIS PLA LEGALITAT Anàlisi de les obligacions legals que necessita una empresa per tal de no incórrer en cap tipus d'incumpliment i evitar sancions: LOPD, PRL, APCC, Manipulació d'aliments i alèrgens alimentaris, Assegurances de conveni, Assegurances d'RC, Control presencial, Preblac/Compliance Officer. PLA TRANQUIL·LITAT Intentem reduïr les despeses als nostres clients i incrementar el rendiment d'aquest: cursets bonificats per l'Estat, cursets de millora, assugrances geenrals, sistemes de qualitat (ISO-EFQM-Q), assessorament i facilitació a ajuts i subvencions. CORREDORIA D'ASSEGURANCES Des de CENSER analitzarem detingudament la vostra empresa i li recomanarem les assegurances que millors s'adaptin al seu negoci.

'Habla' Holded con tu asesoría

En Holded traducimos lo complejo y lo hacemos fácil e intuitivo. Utiliza nuestro programa junto con tu asesoría y comprende mejor el estado de tu negocio.