Aicel és una empresa de serveis d'assessorament empresarial, especialitzada en la confecció, interpretació i estudi de l'anàlisi total de la situació econòmica i financera de l'empresa. Ofereixen serveis d'anàlisi financer i econòmic a mida, control total del negoci i assessorament empresarial per resoldre els dubtes relacionats amb els processos de gestió empresarial. A més, també disposen de la eina informàtica aicel-Efin®, que ofereix quadres de comandament a les empreses. Aicel pretén mantenir una estreta relació amb els seus clients, per millorar els seus processos de presa de decisions.

Este contenido se ha creado utilizando IA y está en fase de prueba. Si quieres sugerir algún cambio, por favor ponte en contacto con nosotros

¿Es tu asesoría?

Escríbenos y descubre las ventajas de ser Partner de Holded.

Contactar

'Habla' Holded con tu asesoría

En Holded traducimos lo complejo y lo hacemos fácil e intuitivo. Utiliza nuestro programa junto con tu asesoría y comprende mejor el estado de tu negocio.