Anper Consultors és una empresa especialitzada en el sector de l'assessoria, oferint serveis d'assessorament comptable, fiscal, mercantil i laboral durant els últims 30 anys. Està ubicada a Girona i ofereix serveis preestablerts i personalitzats. A més, també ofereixen un Butlletí de l'Assessor trimestral per mantenir els seus clients informats. Els serveis d'assessorament inclouen planificació i gestió fiscal, confecció i presentació de declaracions tributàries, gestió de nòmines, liquidacions mensuals a la Seguretat Social, comunicats d'altes i baixes de treballadors, operacions societàries i comunitats de béns, entre altres.

Este contenido se ha creado utilizando IA y está en fase de prueba. Si quieres sugerir algún cambio, por favor ponte en contacto con nosotros

¿Es tu asesoría?

Escríbenos y descubre las ventajas de ser Partner de Holded.

Contactar

'Habla' Holded con tu asesoría

En Holded traducimos lo complejo y lo hacemos fácil e intuitivo. Utiliza nuestro programa junto con tu asesoría y comprende mejor el estado de tu negocio.