Tích hợp với Woocommerce

Tích hợp/Paypal

Woocommerce

Quản lý tất cả các đơn đặt hàng của bạn và bán hàng từ Woocommerce mà không cần phải rời khỏi holded

Chức năng

Tự động đồng bộ hóa bán hàng
Xem nhanh về doanh số bán hàng và thu thập thông tin chi tiết quan trọng khi liên tục đồng bộ hóa việc bán hàng Woocommerce của bạn với phần còn lại của kế toán.
Quản lý đơn hàng
Nhận tất cả các đơn hàng từ cửa hàng Woocommerce của bạn trực tiếp ở holded. Quản lý trạng thái đơn đặt hàng của bạn, gửi chúng và chuyển đổi chúng thành hóa đơn.
Càng nhiều các thích
Đồng bộ tất cả các tài khoản Woocommerce của bạn với holded để có trải nghiệm bán hàng toàn diện và liền mạch
bắt đầu phần này

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu?

Bắt đầu ngày hôm nay với truy cập không giới hạn và miễn phí
chuyển sang holded Pro trong 14 ngày