Tích hợp với Shopify

Tích hợp/Shopify

Shopify

Quản lý tất cả các đơn đặt hàng và doanh số của bạn từ Shopify mà không cần phải rời khỏi holded.

Chức năng

Tự động đồng bộ hóa bán hàng
Xem sơ lược về doanh số bán hàng và thu thập thông tin chi tiết quan trọng khi bạn liên tục đồng bộ hóa doanh số bán hàng của Shopify với phần còn lại của kế toán.
Quản lý đơn hàng
Nhận tất cả các đơn đặt hàng từ cửa hàng Shopify của bạn trực tiếp ở holded. Quản lý trạng thái đơn đặt hàng của bạn, gửi chúng và chuyển đổi chúng thành hóa đơn.
Càng nhiều các thích
Đồng bộ hóa tất cả tài khoản Shopify của bạn với holded để có trải nghiệm bán hàng hoàn toàn liền mạch.
bắt đầu phần này

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu?

Bắt đầu ngày hôm nay với truy cập không giới hạn và miễn phí
chuyển sang holded Pro trong 14 ngày