Tích hợp với PrestaShop

Tích hợp/ PrestaShop

Prestashop

Quản lý tất cả các đơn đặt hàng và bán hàng của bạn từ PrestaShop mà không cần phải rời khỏi holded.

Chức năng

Tự động đồng bộ hóa bán hàng
Xem nhanh doanh số theo kênh, và thu thập thông tin chi tiết quan trọng khi holded đồng bộ liên tục doanh số PrestaShop của bạn với phần còn lại của kế toán.
Càng nhiều các thích
Đồng bộ hóa tất cả các tài khoản PrestaShop của bạn với holded cho một trải nghiệm bán hàng toàn diện và liên tục
Quản lý đơn hàng
Nhận tất cả các đơn đặt hàng từ cửa hàng PrestaShop của bạn trực tiếp vào holded. Quản lý trạng thái đơn đặt hàng của bạn, gửi chúng và chuyển đổi chúng thành hóa đơn.
bắt đầu phần này

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu?

Bắt đầu ngày hôm nay với truy cập không giới hạn và miễn phí
chuyển sang holded Pro trong 14 ngày