Tích hợp với PayPal

Tích hợp/Paypal

Paypal

PayPal cho phép bạn gửi và nhận tiền mà không cần phải nhập chi tiết ngân hàng của bạn nhiều lần. Nó rất là nhanh và an toàn để quản lý tiền bạc của bạn Hơn 250.000.000 người từ hơn 200 quốc gia sử dụng PayPal.

Chức năng

Đồng bộ hóa đơn tự động
Đừng dành cả ngày, tuần hay cả tháng để đợi thanh toán-Hãy để khách hàng của bạn thanh toán trực tiếp thông qua cổng thông tin khách hàng và thu thập các hóa đơn ngay lập tức.
Thu thập hóa đơn trực tuyến
Khi khách hàng của bạn thanh toán trực tuyến với tích hợp PayPal của holded, bạn có thể tăng tính thanh khoản của mình lên đến 30%.
bắt đầu phần này

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu?

Bắt đầu ngày hôm nay với truy cập không giới hạn và miễn phí
chuyển sang holded Pro trong 14 ngày