Tích hợp với Google Drive

Tích hợp/Google Drive

Google Drive

Kết nối Google Drive và holded để quản lý các tệp của bạn. Giữ tất cả các thông tin của bạn một cách có tổ chức và chính xác tại nơi bạn muốn.

Chức năng

Gửi tài liệu của bạn với 1 cú nhấp chuột
Đồng bộ hóa tài liệu với Drive của bạn trong vài giây.
Lưu tài liệu của bạn vào Drive
Kiểm soát hoàn toàn nơi bạn lưu các tệp của mình trong Drive.
Tự động đồng bộ hóa đơn của bạn
Gửi hóa đơn bán và mua.
bắt đầu phần này

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu?

Bắt đầu ngày hôm nay với truy cập không giới hạn và miễn phí
chuyển sang holded Pro trong 14 ngày