Tích hợp với Amazon

Tích hợp/Amazon

Amazon

Quản lý tất cả các đơn đặt hàng và doanh số của bạn từ bất kỳ thị trường Amazon nào mà không phải rời khỏi holded.

Chức năng

Tự động đồng bộ hóa bán hàng
Xem doanh số theo kênh trong nháy mắt, và thu thập thông tin chi tiết quan trọng khi holded đồng bộ liền mạch doanh số Amazon của bạn với phần còn lại của kế toán.
Quản lý đơn hàng
Nhận tất cả các đơn đặt hàng từ cửa hàng Amazon của bạn trực tiếp trong holded. Quản lý trạng thái đơn đặt hàng của bạn, gửi chúng và chuyển đổi chúng thành hóa đơn.
Càng nhiều càng tốt
Đồng bộ hóa tất cả các tài khoản Amazon của bạn với holded để có trải nghiệm bán hàng hoàn toàn liền mạch.
bắt đầu phần này

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu?

Bắt đầu ngày hôm nay với truy cập không giới hạn và miễn phí
chuyển sang holded Pro trong 14 ngày