Danh mục B2B trực tuyến của bạn

Liên lạc trực tiếp với khách hàng của bạn với danh mục từ holded. Với danh mục trực tuyến B2B cá nhân hóa này, bạn có thể cung cấp cho khách hàng của bạn một cách tuyệt đẹp và thân thiện với người dùng để xem, đặt hàng và thanh toán cho việc buôn bán của họ. Định hình các mục được hiển thị cho mỗi khách hàng và chỉ định các mức giá tùy chỉnh cho mỗi mục Mỗi khách hàng sẽ nhận được thông tin đăng nhập của riêng mình để đảm bảo trải nghiệm cá nhân hóa và bảo mật.

Định hình sản phẩm của bạn

Định hình sản phẩm của bạn tới chi tiết cuối cùng. Tạo thuộc tính và nhóm cho mỗi sản phẩm trong danh mục của bạn.

Quyết định các mục có sẵn của bạn mà bạn muốn hiển thị cho khách hàng để phù hợp với mô hình kinh doanh của bạn.

Giá cả chính xác

Giá khách hàng tùy chỉnh

Điều chỉnh giá của bạn cho mỗi nhu cầu của khách hàng khác nhau và chỉ định mỗi tỷ lệ cho hồ sơ khách hàng của họ.

Chọn khách hàng mà bạn kích hoạt catalog Gửi lời mời cá nhân và hàng loạt để bắt đầu tạo doanh số trực tiếp từ danh mục trực tuyến của bạn trong vài giây.

Một gương mặt quen thuộc

Thị trường trực tuyến của bạn

Trong danh mục, khách hàng của bạn đặt hàng của họ giống như trong bất kỳ cửa hàng trực tuyến nào khác. Chỉ đơn giản là thêm sản phẩm vào giỏ hàng để bắt đầu tạo đơn đặt hàng.

Nhận đơn hàng

Khi khách hàng đặt hàng với catalog, bạn sẽ ngay lập tức nhận được một đơn bán hàng trong tài khoản holded của bạn.

Xử lý đơn hàng

Quản lý chi tiết đơn hàng của khách Phê duyệt yêu cầu đơn đặt hàng, chỉ định kho, chọn phương thức vận chuyển và hơn thế nữa.

Phối hợp hoàn chỉnh

Một lịch đơn giản đẹp mắt cung cấp cho bạn tổng quan đầy đủ về thời gian của đội của bạn. Xem các ngày nghỉ của họ, và số ngày cá nhân mà họ còn

Trong thời gian thực

Trạng thái đặt hàng trực tiếp

Khách hàng của bạn sẽ luôn có thể xem trạng thái đơn đặt hàng của họ trong thời gian thực. Xây dựng sự tin tưởng của khách hàng với chuyển phát minh bạch.

Truy cập của khách hàng

Quyết định khách hàng nào sẽ sử dụng catalog và cung cấp cho họ trải nghiệm được cá nhân hóa khi bạn tùy chỉnh hồ sơ của họ. Mỗi khách hàng sẽ nhận được thông tin đăng nhập riêng để bảo mật tối đa.

Mời khách hàng của bạn ngay bây giờ để bắt đầu tạo ra doanh số, và đưa công ty của bạn lên cấp độ tiếp theo.

bắt đầu phần này

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu?

Bắt đầu ngày hôm nay với truy cập không giới hạn và miễn phí
chuyển sang holded Pro trong 14 ngày