Chương trình liên kết

Giới thiệu holded và kiếm tiền trong khi giúp các công ty khác

Tạo tài khoản miễn phí

Bạn có thể sử dụng holded miễn phí lên đến 50 hóa đơn một năm, và nếu bạn là một chi nhánh thì bạn sẽ được hoàn toàn miễn phí vĩnh viễn.

Truy cập cổng thông tin liên kết

Truy cập vào trang mời bạn bè từ ảnh đại diện của bạn.

Mời các công ty khác

Bạn có thể mời người dùng khác bằng cách quảng cáo trên blog hoặc trang web của bạn, hoặc sử dụng liên kết mà chúng tôi cung cấp.

Tôi sẽ nhận được gì từ chương trình này?

Bạn nhận được €50 cho mỗi giới thiệu thành công, và họ cũng nhận được tương tự!

Tư vấn

Thực hiện holded với khách hàng của bạn để số hoá quản lý của họ và cải thiện hiệu quả của họ.

Tư vấn

Giới thiệu holded cho khách hàng của bạn như là phần mềm quản lý cùng với mục thuế và cổng thông tin kế toán.

Bloggers

Quảng bá holded trên blog của bạn và tạo ra doanh thu cho mỗi khách hàng bạn mời.

người có tầm ảnh hưởng.

Quảng bá holded trên các mạng xã hội của bạn và giới thiệu cho những người theo dõi của bạn.

Truyền thông

Quảng cáo holded trong phương tiện truyền thông của bạn, cho dù trực tuyến hoặc offline và nhận được thêm thu nhập.

Kế toán

Giới thiệu holded cho khách hàng của bạn cho phần kế toán và tư vấn trực tiếp thông qua tài khoản của họ.

Tư vấn

Chương trình liên kết holded là gì?

Chương trình liên kết phần thưởng cho người dùng holded và mời thêm người dùng với 10% trên gói đăng ký của người được mời. Chúng tôi muốn xây dựng một cộng đồng của các công ty và các chuyên gia có thể được hưởng lợi từ công nghệ của holded và chẳng có gì tốt hơn là dành phần thưởng đó cho những người đã giới thiệu chúng tôi!

Chương trình liên kết hoạt động như thế nào?

Nó rất đơn giản, chỉ cần tạo một tài khoản holded!. Sau đó, chỉ cần nhấp vào hình ảnh hồ sơ của bạn để mời bạn bè, bạn sẽ tìm thấy một liên kết để gửi cho bạn bè hoặc khách hàng. Khi một tài khoản được tạo, nó được gán cho người dùng của bạn và bạn sẽ có thể theo dõi quá trình của nó. Chúng tôi cũng cung cấp các biểu ngữ và vật liệu đồ họa để chèn vào blog hoặc trang web của bạn, hoặc trong trường hợp bạn muốn gửi lời mời trong một email.

Tôi sẽ nhận được những gì?

Đối với mỗi khách hàng bạn giới thiệu, bạn sẽ có được €50 tín dụng. Họ cũng nhận được €50 để tham gia, việc này có lợi cho cả đôi bên

Tại sao tôi nên liên kết với Holded?

Bạn vừa có thế giới thiệu một giải pháp ERP rất tốt trong khi vẫn có thể kiếm tiền. Chẳng có giới hạn nào cả.

Làm thế nào tôi có thể bắt đầu?

Tạo tài khoản holded của bạn, nhấp vào ảnh đại diện của bạn để mời bạn bè hoặc đồng nghiệp, và bạn có thể bắt đầu kiếm tiền trong cùng một ngày.

bắt đầu phần này

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu?

Bắt đầu ngày hôm nay với truy cập không giới hạn và miễn phí
chuyển sang holded Pro trong 14 ngày